Organik Nedir
ORGANİK (EKOLOJİK, BİOLOJİK) TARIM

Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insan ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitki direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu imkanların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.

Tarımsal üretimde kullanılan ilaç, gübre vb. kimyasalların olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç veya mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerine aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan organik tarım sistemi geliştirilmiştir.

Organik tarım, geleneksel tarıma, eskiye dönüşü simgelemez, aksine ekosistemin ve üretimle ilgili tekniklerin bilinmesi ile yapılan tarımı temsil eder.ORGANİK TARIM İLKELERİ

Bitkisel üretimde;

1. Uygun yöntemlerle minimum toprak işleme,

2. Toprak verimliliğinin korunmasına ve artırılmasına yönelik çalışmalar,

3. Kimyasal gübre yerine organik gübre kullanımı,

4. Dayanıklı sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin seçimi,

5. Uygun ekim-dikim yöntemleri,

6. Bitki korumada doğrudan kimyasal girdi kullanımı yerine ekolojik yöntem ve girdi kullanımı,

7. Hasat depolama, işleme, paketleme faaliyetlerinin ekolojik yöntemlerle yürütülmesi,

8. Gübrelemede, kolay çözünen mineral gübrelerin kullanımından vazgeçip bunu yerine,

işletmenin kendi gübrelerini (hayvansal gübre, kom post) kullanılması,

9. Özenli toprak işleme, gereğinden fazla toprak işlemeden kaçınma,

10. Yeşil gübreleme ve münavebe ile toprak verimliliğinin muhafazasını ön planda tutma,

11. Bitki gübreleme yerine toprağın gübrelenmesi,

12. İlaçlama kimyasal-sentetik insektisit, fungusit ve herbisit kullanımından vazgeçip yerine;

dayanıklı, sağlıklı tohum, bitki çeşitlerinin seçimi ve zararlı böceklerin doğal düşmanlarını yani

faydalı böcekleri (predatör) kullanma

13. Ekolojiye uygun tarım yapılması,

14. Bitkinin ve toprağın verimliliğini ve direncini arttırıcı doğal bitki ekstratlarından elde edilen

ürünleri kullanma,

15. Yabancı ot kontrolünde, mekanik yöntemler, temiz tohum, münavebe ve doğru ekim-dikim

metodu, zamanı ve aralık veya mesafeleri kullanma,

16. Hastalık ve zararlılara karşı biyolojik kontrol yöntemlerini kullanma,

17. Semptom mücadelesi yerine nedenlerini araştırmak yasaktır.

KAYNAK:

ORGANİK TARIM

YRD.DOÇ.DR. MEHMET ZENGİN

HASAD YAYINCILIK